Svorak A1 / A5

På aoeu.info har jag två olika layouter, Svorak A1 och Svorak A5.
Det som skiljer dessa layouter är placering av specialtecken, såsom {, }, (, ), % och &.

A1

Detta är den ursprungliga versionen, för länge sedan utvecklad av Liket, och har specialtecken placerade på samma sätt som vanlig svensk QWERTY.

Fördelen med denna placering är att man slipper lära sig nya positioner för dem, medan den stora nackdelen är att det är väldigt jobbigt att sträcka fingrarna upp till sifferraderna hela tiden, speciellt om man håller på mycket med programmering där man använder specialtecken ganska frekvent.

A5

Denna versionen utvecklade jag primärt för användning till Kinesis Contoured-tangentborden. Tanken är att man skall slippa flytta hoppa omkring över raderna hela tiden.

Placeringen av specialtecknen är baserad på vad jag själv använder mest (programmering i Ruby/OCaml, skriver HTML, smilies osv), så en viss justering kan vara på lämplig för att layouten skall fungera för andra. Det kan även vara lämpligt att flytta på AltGr till en smidigare position, först och främst på TypeMatrix där den ligger löjligt illa till.